Näin tilaat

 

Vuokraajan oikeus perua vuokrasopimus / varaus

Peruutuksen voi tehdä ainoastaan kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen tsihalli@gmail.com.

Vuokraajalla on oikeus perua varaus ilmoittamalla siitä viimeistään 10 vuorokautta ennen vuokra-ajankohdan alkamispäivämäärää. Tällöin ennakkoon maksettu vuokra maksetaan takaisin, poislukien käsittelykulut (20,00 euroa / tilaus). Mikäli peruutus saapuu alle 10 vuorokauden sisällä vuokra-ajan alkamisesta, ei vuokraa palauteta.

 

Vuokranantajan oikeus perua vuokrasopimus / varaus

Vuokranantajalla on oikeus perua vuokrasopimus päättymään välittömästi, mikäli vuokraaja ei noudata vuokraehtoja tai käyttää vuokraamaansa tilaa laittomaan tarkoitukseen tai käyttöehtojen vastaisesti. Tällaisissa tapauksissa vuokranantaja ei ole velvollinen maksamaan jäljellä olevasta vuokrasta hyvitystä.

 

Vuokrasopimuksen siirtäminen

Vuokraajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa irtaimistoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta.

 

Ylivoimainen este

Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota vuokralleantaja ei voi voittaa, estää kaluston tai koneiden tai sen varaosien tai itse tilan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna vuokraajalle siitä koituvaan etuun, vuokraaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan vuokraajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa, ja vuokranantajalla on myös oikeus purkaa sopimus.

 

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee vuokrantajajan kotipaikan käräjäoikeus.

 

Sopimusehtojen voimassaolo ja muuttaminen

Nämä 21. syyskuuta 2013 alkaen sovellettavat sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi. Vuokrallentajalla on oikeus muuttaa näitä ehtoja erikseen siitä ilmoittamatta.