Toimitusehdot

Toimitusehdot

 

Varausjaksot ja hinnat

Hinnat ovat esitetty esittelyjen yhteydessä. Varaushintoihin EI sisälly vähennettävää arvonlisäveroa.

Maksutavat

Kaikki asiakkaat maksavat hallitilan varausmaksun verkkopankissa tällä sivuilla esitetyillä maksutavoilla. Varauksia ei voi ostaa laskuun. Checkout maksunvälityspalvelu välittää maksusi kauppiaalle. Käytössäsi on kaikkien pankkien maksupainikkeet. Checkout on sinulle turvallinen maksutapa. Palvelu on maksulaitoslain siirtymäsäännöksen nojalla merkitty Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Checkout on Checkout Finland Oy:n (y-tunnus 2196606-6) ylläpitämä palvelu.

 

 


 

Vuokrauksen kohde

Tee Se Itse Halli sijaitsee osoitteessa Lasitie 4 (ovi 18), 33470 Ylöjärvi. Tila on kooltaan 38 neliötä ja tämän sivuston hinnat sisältävät hallista löytyvät korjausvälineet (ks. tarkemmin tästä).

 

Huomioita tilasta ja tilavuokran maksamisesta

Tilaa ja siellä oleva välineitä ja laitteita käytetään aina omalla vastuulla. Tila annetaan käyttöön ainoastaan vuokran maksajalle ja vuokran maksaja vakuuttaa tilauksellaan tutustuneensa tämän verkkosivuston ohjeisiin ja tilavuokran sääntöihin. Tilavuokra ei sisällä vähennettävää arvonlisäveroa.

Tilassa on tallentava videovalvonta. Tallenteita käytetään ainoastaan riita- ja rikostapauksissa.

 

Vahingonkorvausvastuu ja vuokranantajan vastuun rajoitus

Vuokraaja vastaa yksin kaikista välittömistä ja välillisistä vahingoista ja kustannuksista, joita mahdollisesti aiheutuu hänelle tai kolmannelle osapuolelle vuokraajan itsensä tai kolmannen osapuolen suorittamasta vuokranantajan tiloissa tapahtuvasta toiminnasta. Vuokraaja vastaa yksin nosturin, koneiden ja työkalujen käytöstä vuokra-aikana eikä vuokranantaja ole niistä vastuussa.

Vuokranantaja vastaa vain vuokraajalle syntyneistä välittömistä vahingoista, jotka ovat syntyneet vuokranantajan vastuulle kuuluvan nosturin, koneiden tai työkalujen rikkoutumisesta, mikäli näitä on vuokra-aikana käytetty niiden käyttöohjeiden mukaisella tavalla.

Vuokraajan tulee osoittaa aiheutunut välitön vahinko ja vahingon määrä. Vuokranantajan vahingonkorvausvastuu rajoittuu korkeintaan määrään, joka vastaa sovittua vuokraa vuokra-aikana.

 

Vuokraajan vastuu

Vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle aiheuttamansa vahingot, jotka koskee kiinteistöä sekä kiinteää ja irtainta omaisuutta. Vuokraajalta veloitetaan myös vahingon korjaamiseen käytetty työaika. Normaalissa käytössä hajonneista työkaluista ei peritä korvausta, mikäli rikkoutumisesta on ilmoitettu viimeistään vuokra-ajan päätyttyä.

Vuokraajan tulee siivota hallissa ja sen ympäristössä omat jälkensä ja laittaa työkalut omille määrätyille paikoilleen ja laittaa käytetyt nesteet niille erikseen määrättyihin astioihin.

KIELLETYT TYÖT HALLISSA: tulityöt, ruiskumaalaus ja -massaus.

Vuokranantaja perii siivoamattomasta hallista 50,00 euroa / tunti, sekä muut siihen liittyvät kulut.

Kaikki vuokrauskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömäst niiden ilmaannuttua vuokrantantajalle. Vuokraajan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi tai välillisesti johtuneet vuokraajan rikollisesta tai välinpitämättömästä toiminnasta ja menettelytavoista tai muusta tahallisesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta.

Vuokraajan tulee tutustua kaikkien laitteiden ja työkalujen ja erityisesti nosturin turva- ja käyttöohjeisiin. Vuokraaja saa käyttää nosturia, työkaluja ja kiinteistöä ainoastaan niille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, noudattaen niiden turva- ja käyttöohjeita. Vuokraaja vastaa työturvallisuus ynnä muiden määräysten noudattamisesta.

Maksamalla varauksen tämän verkkokaupan maksuehdoin, vahvistaa vuokraaja vastaanottaneensa nosturin turva- ja käyttöohjeen.

Vuokraaja sitoutuu poistuessaan vuokraamastaan kohteesta hetkeksikin lukitsemaan kohteen.

 

Vuokraajan oikeus perua vuokrasopimus / varaus

Peruutuksen voi tehdä ainoastaan kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen tsihalli@gmail.com.

Vuokraajalla on oikeus perua varaus ilmoittamalla siitä viimeistään 10 vuorokautta ennen vuokra-ajankohdan alkamispäivämäärää. Tällöin ennakkoon maksettu vuokra maksetaan takaisin, poislukien käsittelykulut (20,00 euroa / tilaus). Mikäli peruutus saapuu alle 10 vuorokauden sisällä vuokra-ajan alkamisesta, ei vuokraa palauteta.

 

Vuokranantajan oikeus perua vuokrasopimus / varaus

Vuokranantajalla on oikeus perua vuokrasopimus päättymään välittömästi, mikäli vuokraaja ei noudata vuokraehtoja tai käyttää vuokraamaansa tilaa laittomaan tarkoitukseen tai käyttöehtojen vastaisesti. Tällaisissa tapauksissa vuokranantaja ei ole velvollinen maksamaan jäljellä olevasta vuokrasta hyvitystä.

 

Vuokrasopimuksen siirtäminen

Vuokraajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa irtaimistoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta.

 

Ylivoimainen este

Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota vuokralleantaja ei voi voittaa, estää kaluston tai koneiden tai sen varaosien tai itse tilan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna vuokraajalle siitä koituvaan etuun, vuokraaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan vuokraajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa, ja vuokranantajalla on myös oikeus purkaa sopimus.

 

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee vuokrantajajan kotipaikan käräjäoikeus.

 

Sopimusehtojen voimassaolo ja muuttaminen

Nämä 21. syyskuuta 2013 alkaen sovellettavat sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi. Vuokrallentajalla on oikeus muuttaa näitä ehtoja erikseen siitä ilmoittamatta.